Sydafrikas historia

Sydafrika är ett land med en historia som faktiskt är mycket längre än vad många av oss kanske tror. Här får du en liten introduktion i historien om Sydafrika.

Det finns tydliga arkeologiska bevis som pekar på att det har bott människor i det område i södra delen av den afrikanska kontinenten som vi idag känner under namnet Sydafrika sedan tidig stenålder. Under flera tusen år beboddes detta land enbart av folkslagen san, khoikhoi samt bantufolket. Det skulle alltså dröja väldigt länge innan den förste representanten för västerlandet steg iland i Sydafrika och den stora kolonisationen av landet tog sin början.

Sydafrikas moderna historia tar sin början

Vi skriver 1488 när Bartolomeu Diaz, en väderbiten sjöfarare från Portugal, kommer seglandes med sitt skepp och rundar den sydligaste spetsen av Afrika. Han kallar udden för ”Stormarnas udde” men långt senare skulle den komma att kallas för det PR-mässigt mer gångbara ”Godahoppsudden”. Diaz klev iland i det som idag heter Mossel Bay och blev därmed den förste västerlänningen att beträda sydafrikansk jord. Det skulle dock komma att dröja en bra bit in på 1600-talet innan de europeiska kungahusen fick upp ögonen för det strategiskt viktiga i att kunna kontrollera Sydafrika. Kaphalvön kom efterhand att bli en perfekt rastplats för de stora handelsskeppen på väg till eller från Indien, Kina och andra destinationer i Sydostasien.

Från splittring till enhet

Sydafrikas historia har kännetecknats av upprepade och blodiga sammanstötningar mellan den vita befolkningen och de afrikanska urinvånarna. Den så hårt kritiserade apartheidpolitiken ledde till ännu större splittring. Sydafrikas näst intill helgonförklarade president Nelson Mandela (1918-2013) lyckades dock med det till synes omöjliga, nämligen att under sin ämbetsperiod ena landets olika folkgrupper och därmed skapa en enad nation. Sydafrika av idag är ett land som till stor del lever på den växande turismen.