Det här med klimatet i Sydafrika

Vad är det för klimat som råder i Sydafrika? Vad ska man tänka på att ta med sig i klädväg när man åker iväg till Sydafrika? Ja, klimatet i det land man ska besöka är ju en oerhört viktig faktor att ta med i planeringen av hela resan. I den här artikeln ska vi berätta lite mer om klimatet, väder och vind i Sydafrika.

Sydafrika är ett land med ett så kallat subtropiskt klimat, dock så handlar det på många håll i landet om väldigt stora variationer i klimatet. För den som ger sig rakt in i de mer centrala delarna av landet så är det i stort sett ett ganska typiskt kontinentalt klimat som är rådande där. Om man däremot tittar på de kustnära trakterna i syd och sydväst så är det ett mer utpräglat medelhavsklimat som gäller. Den sydafrikanska vintern infaller i maj till augusti och då är det som regel ett något torrare klimat som råder i landet. Under högsommaren i december och januari faller det mest nederbörd i Sydafrika. Västra delen av Sydafrika, dit Kapstaden räknas bland annat, har dock det torraste klimatet. De östra delarna av landet – som vetter mot Indiska Oceanen – påverkas av passadvindarna vilket kan ge uppåt 1 000 millimeter regn under sommaren.

Sydafrika är dock ett land som i alla tider har brottats med långa perioder av torka. Omkring 45 procent av landets yta får inte mer än på sin höjd 400 millimeter regn per år och avdunstningen är ett ständigt återkommande problem för invånarna och deras vattenförsörjning. Medeltemperaturen i Sydafrika under juni–juli är omkring 10–15 grader medan den i januari–februari kan nå upp till 20–25 grader. Dock ska man vara medveten om att det kan finnas stora lokala variationer i klimatet.